PROVOCATIEF COACHEN?

Wat is provocatief coachen?

Provocatief coachen is niet hard. Provocatief coachen is niet gemeen. Provocatief coachen is niet alleen voor mensen, die sterk zijn en er tegen kunnen.

Provocatief Coachen is de meest liefdevolle manier van coachen, van gesprekken voeren, van anderen helpen, die er in mijn ogen bestaat. Door het gebruik van liefde voor die ander, humor en een goeie prikkeling ontstaan er gesprekken die verder gaan dan een goed stukje hulpverlening.

Provocatief komt van Provocare. Dat niets meer en niets minder betekent dan ‘ontlokken’.

Door dingen uit zijn verband te rukken, door anders te reageren dan de geijkte manier, door te dramatiseren en door vooral met je intuïtie en gevoel te reageren, komen er reacties bij de ander los, die diep verstopt zaten. Het onbewuste bewust maken. En nee, dat is niet zweverig. En nee, dat is niet hard.

Is dat pijnlijk? Ja.

En daarom is de humor zo belangrijk. Humor heeft drie functies. In het sociale verkeer is het een bindmiddel. Om door moeilijke en verdrietige en heftige situaties te gaan, is humor een glijmiddel. En humor als troostmiddel, zoals in tijden van rouw.

De mix van deze drie, warmte-humor-uitdaging, zorgt voor een cocktail. Eenmaal geproefd, wil je niet meer anders.

Vrijblijvend gesprek aanvragen