Wendbaar leiderschap

Wendbaar leiderschap

Het toepassen van improvisatiemethodieken voor de ontwikkeling van essentiële vaardigheden.

Kijk om je heen; alles ademt verandering. De wereldwijde economie, de technologie, het klimaat, politiek… Veranderingen zijn er natuurlijk altijd al geweest. Maar de snelheid waarmee ze zich aandienen is toegenomen. Deze veranderingen kunnen onverwachte consequenties hebben voor jouw organisatie. Onze traditionele manier van leren blijkt steeds vaker ontoereikend om alle ontwikkelingen bij te houden. De tijd haalt ons in.

Voor bedrijven die voorop willen blijven lopen in een omgeving die continu in beweging is, is het essentieel om snel in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit vraagt om een verbetercultuur. Het is daarom in toenemende mate van belang dat organisaties investeren in leiders die het vermogen hebben om te dealen met veranderingen. Hoe blijf je wendbaar in een veranderende werkomgeving? Hoe zet je nieuwe situaties om in kansen en hoe creëer je veranderbereidheid binnen je team? Hoe verbeter je samen je werkprocessen?

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vraagt om lef om met een andere benadering een onconventionele manier van werken te omarmen. Durf jij het aan?

Een creatieve denkwijze kun je trainen, als essentiële vaardigheid om een verbetercultuur tot stand te brengen. Ontdek hoe je improvisatiemethodieken kunt toepassen in de werkpraktijk, tijdens één van trainingen.

Je maakt kennis met:
– Wat improviseren is en wat niet;
– De kaders en regels van impro en hoe deze toe te
passen binnen jouw organisatie;
– Hoe impro kan worden ingezet om specifieke agile vaardigheden
en gedrag te ontwikkelen;
– Voorbeelden van organisaties die op effectieve wijze
improviseren inzetten voor talentontwikkeling;
– Praktische manieren om improviseren te introduceren
in jouw organisatie.

Vrijblijvend gesprek aanvragen